Instalacje mechaniczne

Instalacje mechaniczne

Oferujemy wykonanie opracowań z zakresu instalacji sanitarnych i technologicznych

- instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej,
- instalacje wodociągowe,
- instalacje wodne przeciwpożarowe,
- instalacje grzewcze,
- instalacje chłodzenia i klimatyzacji,
- technologie źródła ciepła i chłodu,
- instalacje wentylacji mechanicznej,
- instalacje parowe,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacje wody chłodzącej i chłodzenia maszyn,
- instalacje gazowe,
- instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii


Przygotowujemy dokumentacje dla wszystkich etapów procesu budowlanego
- doradztwo techniczne
- wielowariantowe koncepcje rozwiązań projektowych
- koncepcje modernizacji dla układów istniejących
- inwentaryzacje
- bilanse zapotrzebowania na media
- projekty dla celów uzyskania pozwolenia na budowę
- opracowania kosztorysowe
- projekty przetargowe
- projekty wykonawcze
- certyfikaty energetyczne
- opracowania powykonawcze
- koordynacje międzybranżowe

Uprawnienia projektowe nr WKP/0132/POOS/04
Członkowstwo w izbie inżynierów budownictwa nr WKP/IS/0505/05
Wymagane ubezpieczenie oc inżyniera
Dodatkowe rozszerzone ubezpieczenie oc inżyniera
Ubezpieczenie oc dla osób wykonujących świadectwa energetyczne